In het weekprogramma is ruimte voor portret en modeltekenen- en -schilderen en meer autonoom werk. De lessen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag. In de lessen nemen individuele begeleiding en reflectie een belangrijke plaats in. Instromen kan gedurende het hele jaar. De Portretschool III start in september 2023. Ook kan er zelfstandig gewerkt worden en zijn er steeds meer kunstenaars die hun vaardigheden op peil houden in gezellige bijeenkomsten waarin er naar model gewerkt wordt.

Kunstcolleges, lezingen en films in combinatie met een schildersessie

Onbegeleid modeltekenen

Maandagavond 19:00-22:00 uur

Ateliergroep schilderen
o.l.v. Annelies Middel

Maandagavond 19:00-22:00 uur

In deze les komt zowel de basis voor het schilderen aan bod (compositie, kleur, schildertechnieken) als het maken van eigen werk. Je wordt gestimuleerd eigen werk te maken en/of dit te verdiepen. Voor diegenen die al langer schilderen, is de les meer een atelier waarin zelfstandig gewerkt kan worden. Eigen werk, thuis of in de les gemaakt, wordt groepsgewijs of individueel met de docent besproken. In de les staat ieders eigen werkproces centraal. Er wordt eigen werk gemaakt en er zijn wekelijks werkbesprekingen. Stillevens en eventuele opdrachten worden opgesteld als het voor iemands werk relevant is. De docent heeft een ondersteunende functie in bijvoorbeeld onderwerpkeuze en begeleidt en adviseert in alle stadia van het proces.

Model- en portretschilderen
o.l.v. Annelies Middel / gastdocenten

Vrijdag 9:30-12:30 uur. 

In deze les werken we naar levend model en komt het model meerdere lessen achter elkaar model staan, in dagen van 3 uur. De lesserie is bedoeld om te kunnen groeien in je schilderhandschrift, proporties, toonwaarden, techniek en kleurgebruik. 

Portrettekenen en -schilderen
o.l.v. Joyce Eijkhout, Ruben Postema, Ad Kempers

Donderdag 9:30-12:30 uur

In deze les wordt naar model gewerkt. Wat komt zoal aan bod: constructie van het hoofd, meten, anatomie, toon, kleur,  compositie, paletopbouw, techniek, schildertoets, en meer.
Er is aandacht voor de constructie van het hoofd, het vormgeven vanuit het licht en het donker, de kleur en het onderzoeken van andere manieren van kijken die je helpen bij het toewerken naar een eigen handschrift.
Enige schilderervaring is gewenst.

Modelschilderen ‘het hedendaags naakt’
o.l.v. Ferenc Erdok

Donderdag 19:00-22:00 uur

Op de donderdagavond start de pas afgestudeerde kunstenaar Ferenc Erdok met de les ‘Het hedendaags naakt’. Bij NoorderAteliers is er weliswaar ruim aanbod in lessen met model, maar Ferenc zal in deze lessen op een meer hedendaagse manier met de groep aan het werk gaan. Er wordt geëxperimenteerd met licht en kleur, en met het bouwen van een compositie. Prijzen voor de knipkaart 3 uur model voor seizoen 2023-2024
Van start bij 6 deelnemers of meer.

Model en portretchilderen begeleid
o.l.v. Annelies Middel en Ferenc Erdok

Vrijdagochtend 09:30 – 12:30 uur

IN deze lesserie werk je naar levend model. Er is aandacht voor anatomie, zowel in het tekenen als schilderen, er is aandacht voor proporties, schilderij-opbouw, compositie, toon en kleur.

KinderAteliers
o.l.v. Frieda de Witte
Donderdag van 15:30 tot 17:30 uur

De KinderAteliers is een dagdeel speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar, die graag willen schilderen en meer willen leren over technieken, kunst, kleur en nog veel meer.