In het weekprogramma is ruimte voor portret en modeltekenen- en -schilderen en autonoom werk. De lessen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag. In de lessen nemen individuele begeleiding en reflectie een belangrijke plaats in. Instromen kan gedurende het hele jaar.


Tekenen en schilderen

o.l.v. Annelies Middel

Maandagavond 19:00-22:00 uur

In deze les komt zowel de basis voor het tekenen en schilderen aan bod (compositie, kleur, schildertechnieken, werken naar waarneming) als het maken van eigen werk. Je wordt gestimuleerd eigen werk te maken en/of dit te verdiepen. Voor diegenen die al langer schilderen, is de les meer een atelier waarin zelfstandig gewerkt kan worden. Eigen werk, thuis of in de les gemaakt, wordt groepsgewijs of individueel met de docent besproken.In de les staat ieders eigen werkproces centraal. Er wordt eigen werk gemaakt en er zijn wekelijks werkbesprekingen. Stillevens en eventuele opdrachten worden opgesteld als het voor iemands werk relevant is. De docent heeft een ondersteunende functie in bijvoorbeeld onderwerpkeuze en begeleidt en adviseert in alle stadia van het proces.

 

De fundamentele principes van de schilderkunst
o.l.v. Ruben Postema

Dinsdagavond 19:00-22:00 uur

In deze les geeft Ruben Postema aandacht aan de basisvaardigheden van het schilderen. Aan de orde komen onder andere: kijken als een schilder, compositie, licht & donker, constructie, opbouw en kleur.  Deze onderwerpen krijgen vorm in gestructureerde lessen waarin gewerkt wordt naar stilleven, ruimtes en mensen (model en portret) en mogelijk buiten, in de omgeving van de NoorderAteliers.

 

Ont-moet de meester
Docent: Bas Nijenhuis

Woensdagavond 19:00-22:00 uur

In deze lessen onderzoeken je de schilderhand en stijl van diverse schildermeesters uit het verleden. Wat maakt een Vermeer nu een Vermeer bijvoorbeeld?

Aan de hand van een aantal Meesters kijken we naar hun ‘beeldtaal’: de toets, de sfeer, de licht-donker aanpak, compositie, kleurgebruik en materiaalgebruik.

Met deze inzichten schilder je naar eigen keuze en vrijheid vervolgens in ‘de geest’ van de betreffende Meester. Je kunt je richten om de schilder zo dicht mogelijk te benaderen of juist alleen één aspect zoals kleurgebruik te kiezen.

 

Portrettekenen en -schilderen
o.l.v. Chrétien Goos

Donderdagochtend 9:30-13:30 uur (Les van 4 uur)

In deze les wordt naar model gewerkt. Er is aandacht voor de constructie van het hoofd, het vormgeven vanuit het licht en het donker, de kleur en het onderzoeken van andere manieren van kijken die je helpen bij het toewerken naar een eigen handschrift. Chretien is de vaste docent en zal regelmatig in de lessen meeschilderen .

Starten met schilderen
o.l.v. Ruben Postema

Heb je altijd al figuratief willen leren schilderen? Dan is deze cursus iets voor jou! Hoe hou je een kwast vast? Wat voor kleuren gebruik je? En hoe meng je deze tot het gewenste resultaat? Aan de hand van eenvoudige oefeningen leer je het materiaal je eigen maken.  Zodoende creëer je een solide basis om op door te gaan. Duur: één seizoen, met vervolgmogelijkheid. Schilderervaring is niet vereist.


Portrettekenen & schilderen (NoorderAteliers – De Lawei)
o.l.v. Annelies Middel

De portretles is een teken- en schilderdagdeel van 3 uur. De eerste les wordt gestudeerd naar een schedel, verder is er een portretmodel aanwezig, waar soms een uitgebreidere scene omheen wordt gebouwd. Wat komt zoal aan bod: constructie van het hoofd, meten, anatomie, toon, kleur,  compositie, paletopbouw, techniek, schildertoets, en meer. De les wordt gegeven door beeldend kunstenaar en docent Annelies Middel. Enige schilderervaring is gewenst.


Ateliergroep tekenen & schilderen (NoorderAteliers – De Lawei)

o.l.v. Annelies Middel en gastdocenten.

In de Ateliergroep, de teken- en schilderles op donderdagmiddag, behandel ik de basis voor een goed schilderij, in de volle breedte. Vorm en idee krijgen tegelijk vorm, en er wordt aandacht besteed aan compositie, materiaal en techniek, verfgebruik, toon en kleur, beeldtaal, overgangen, en meer. We werken met behulp van opstellingen in het atelier, en zo nu en dan ook naar afbeeldingen en eigen materiaal. Gezamenlijk werken in ons atelier, met een gezamenlijke werkbespreking aan het einde van de les.

 

De portretschool

Docenten: Chrétien Goos, Annelies Middel

Maandag 9:30-12:30 uur beide groepen op lokatie Groningen
Woensdag 9:30-16:30 uur lokatie Groningen
Donderdag 9:30-12:30 uur lokatie Drachten

[januari 2017-januari 2019]

De portretschool is een 2-jarige opleiding en beslaat 3 dagdelen per week: Maandagochtend en woensdag de hele dag. Op maandag is er anatomie, op woensdag wordt geschilderd. Ook worden excursies en gastcolleges in het rooster opgenomen.
De groep bestaat zowel uit mensen met een afgeronde kunstopleiding als zonder opleiding (studenten). Er zijn minimaal twee, maximaal vier bespreekmomenten per dag, waarin gezamenlijk naar het werk wordt gekeken en feedback wordt gegeven. De helft van de tijd is er een model, waarnaar getekend of geschilderd wordt. De portretschool start zowel in Groningen als op de nieuwe lokatie de Lawei in Drachten

 

Inloop model

o.l.v. Chrétien Goos

Vrijdagmiddag 13.30 – 16.00 uur

Vrij werken naar model. De middag bestaat uit korte en langere standen. NoorderAteliers-leden betalen 5 euro per keer, niet-leden betalen 8 euro, contant mee te nemen.

 

Ateliercurriculum V

o.l.v. Annelies Middel
Dinsdag van 9:30 tot 16:30 uur

De groep bestaat uit een of meer mensen die een afgeronde kunstopleiding hebben en een aantal mensen zonder kunstvakopleiding (studenten). Er wordt geen les gegeven, maar er zijn twee bespreekmomenten per dag, waarin gezamenlijk naar het werk wordt gekeken en feedback wordt gegeven. We nemen 2 jaar lang, een hele dag per week de tijd om een op klassieke waarden gebaseerd ateliercurriculum door te werken. Op de ochtenden wordt getekend en ’s middags geschilderd. We bouwen de lesinhoud van de dagdelen op volgens het klassiek curriculum zoals beschreven in de boeken van Juliette Aristides, “de klassieke school tekentechnieken” en “de klassieke school schildertechnieken”. Ook is er een wekelijkse huiswerkopdracht.