Film/lezing thema Vermeer

| 0

Regelmatig organiseren we een college, lezing of film op de vrijdagochtend. Er is dan geen
modeltekenles. De schildersessie op de middag is dan daar op geïnspireerd.
De komende vrijdagen staan in het teken van Johannes Vermeer. Op vrijdagochtend 2 juni van 9:30 tot 12:30 uur is een schilderles olv Annelies Middel, waarbij we model Laura in de setting van het atelier van Vermeer schilderen. Er is dan aandacht voor alle aspecten van het schilderij: compositie, focus, toon, kleur, verhoudingen, overgangen, en meer. Er zijn nog een paar plekken vrij.

Er is ook nog een onbegeleide modelsessie op de vrijdagochtend, met Laura als model, ook van 9:30 tot 12:30 uur. Ook daar zijn nog enkele plekken vrij.

THEMAWEKEN  Johannes Vermeer in de zomer

Op 7, 8 en 9 juli is er een driedaagse workshop met film, filosofie en elke dag schilderen naar levend model in de hoek van het atelier, geïnspireerd op het atelier va Vermeer.

Op dag 1 starten we met de film Girl with a pearl earring. Daarna schetsen we en maken een begin met het schilderij waaraan meerdere dagen wordt gewerkt. Je start met een 1e laag waarbij vooral compositie en toon centraal staan..

Dag 2 start met een lezing over Vermeer, Descartes en Spinoza, gevolgd door het verder schilderen aan het schilderij. De lezing wordt verzorgd door Frits Meijering, filosofiedocent. De lesdag wordt verzorgd door Annelies Middel.


De schilderijen van Vermeer worden gebruikt om de filosofie van Descartes en Spinoza te verduidelijken. Ook het omgekeerde is het geval: door het werk van Vermeer op een filosofische manier te bekijken ontstaan nieuwe gezichtspunten. 

Descartes en Spinoza zijn tijdgenoten van Vermeer. Zij woonden en verbleven in elkaars directe omgeving (Delft en omstreken). 

Descartes is de grondlegger van het moderne denken. Zijn filosofie is dualistisch: hij onderscheidt lichaam van geest. Zijn filosofie richt zich op het bestuderen van het menselijk denkproces: ik denk dus ben ik (cogito ergo sum). Het moderne denken kenmerkt zich door de dominante positie van wetenschap (science) en technologie. Zijn methode van denken geeft houvast en zekerheid.

Aan de hand van twee schilderijen van Vermeer (de astronoom en de geograaf) wordt de filosofie van Descartes duidelijk. De camera obscura speelt hierbij een rol. Het cognitief denkproces wordt beschreven als een informatie verwerkend systeem. 

Spinoza neemt de kernbegrippen van Descartes over, maar geeft er een andere betekenis aan. Zijn Ethica geeft inzicht in het denkproces van de levenskunstenaar. Zijn ethiek bestaat uit een groot aantal oefeningen en mentale strategieën, die van belang zijn om het welbevinden van het individu en van een gemeenschap krachtig te bevorderen. De Ethica beschrijft hoe we onze denkkracht en ons handelingsrepertoire kunnen vergroten en versterken. Spinoza geeft een uitgebreid overzicht van menselijke emoties (affecten). Hij biedt niet alleen een beschrijving, maar geeft ook handvatten hoe we onze mindset kunnen transformeren. Zijn filosofie is non-dualistisch.

Aan de hand van de schilderijen van Vermeer krijgen we een beeld van allerlei menselijke emoties (brieflezende vrouw), interpersoonlijke relaties (hofmakerij), culturele activiteiten (muziek) en het belang van dagelijkse, praktische en ambachtelijke bezigheden (melkmeisje).

Spinoza maakt gebruik van praktische, wetenschappelijke en filosofische kennis. Filosofische kennis leert ons om zaken te bekijken vanuit het perspectief van de eeuwigheid. De verstilde, serene schilderijen van Vermeer (vrouw met de parel) geven een beeld van een sublieme, esthetische ervaring. 

Het licht speelt in zijn schilderijen een cruciale rol. Achter de donkere wolken breekt het zonlicht door in zijn stadsgezicht van Delft. 

De schilderijen van Vermeer helpen om de filosofie van Descartes en van Spinoza te visualiseren en hun visies op levenskunst beter te begrijpen. 

Oleografie, zoals momenteel te zien is op het atelier.
Vrouw met de parelketting
Schrijvende vrouw

Voor meer close up Vermeers: https://www.rijksmuseum.nl/en/stories/themes/vermeer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *