pict0284

In het weekprogramma is ruimte voor portret en modeltekenen- en -schilderen en autonoom werk. De lessen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag. In de lessen nemen individuele begeleiding en reflectie een belangrijke plaats in. Instromen kan gedurende het hele jaar.

 

 

 

 

Tekenen en schilderen
o.l.v. Annelies Middel

Maandagavond 19:00-22:00 uur

In deze les komt zowel de basis voor het tekenen en schilderen aan bod (compositie, kleur, schildertechnieken, werken naar waarneming) als het maken van eigen werk. Je wordt gestimuleerd eigen werk te maken en/of dit te verdiepen. Voor diegenen die al langer schilderen, is de les meer een atelier waarin zelfstandig gewerkt kan worden. Eigen werk, thuis of in de les gemaakt, wordt groepsgewijs of individueel met de docent besproken.In de les staat ieders eigen werkproces centraal. Er wordt eigen werk gemaakt en er zijn wekelijks werkbesprekingen. Stillevens en eventuele opdrachten worden opgesteld als het voor iemands werk relevant is. De docent heeft een ondersteunende functie in bijvoorbeeld onderwerpkeuze en begeleidt en adviseert in alle stadia van het proces.

 

De fundamentele principes van de schilderkunst
o.l.v. Bas Nijenhuis en Ruben Postema

Dinsdagavond 19:00-22:00 uur

In deze les geven Bas Nijenhuis en Ruben Postema aandacht aan de basisvaardigheden van het schilderen. Aan de orde komen onder andere: kijken als een schilder, compositie, licht & donker, constructie, opbouw en kleur.  Deze onderwerpen krijgen vorm in gestructureerde lessen waarin gewerkt wordt naar stilleven, ruimtes en mensen (model en portret) en mogelijk buiten, in de omgeving van de NoorderAteliers.

 

Modelschilderen
Docenten: Annelies Middel, Rachel Dieraert en andere gastdocenten

Woensdagavond 19:00-22:00 uur

In deze les wisselen verschillende docenten elkaar af. In deze les komt de basis voor het modelschilderen aan bod: anatomie, proportie, compositie, kleur, schildertechnieken, expressie, beweging. Het gemaakte werk wordt groepsgewijs besproken aan het einde van de les.

 

Portrettekenen en -schilderen
o.l.v. Chrétien Goos

Donderdagochtend 9:30-13:30 uur (Les van 4 uur)

In deze les wordt naar model gewerkt. Er is aandacht voor de constructie van het hoofd, het vormgeven vanuit het licht en het donker, de kleur en het onderzoeken van andere manieren van kijken die je helpen bij het toewerken naar een eigen handschrift. Chretien is de vaste docent en zal regelmatig in de lessen meeschilderen.

 

De portretschool

Docenten: Chrétien Goos, Annelies Middel

Maandag 9:30-12:30 uur beide groepen op lokatie Groningen
Woensdag 9:30-16:30 uur lokatie Groningen
Donderdag 9:30-12:30 uur lokatie Drachten

[januari 2017-januari 2019]

De portretschool is een 2-jarige opleiding en beslaat 3 dagdelen per week: Maandagochtend en woensdag de hele dag. Op maandag is er anatomie, op woensdag wordt geschilderd. Ook worden excursies en gastcolleges in het rooster opgenomen.
De groep bestaat zowel uit mensen met een afgeronde kunstopleiding als zonder opleiding (studenten). Er zijn minimaal twee, maximaal vier bespreekmomenten per dag, waarin gezamenlijk naar het werk wordt gekeken en feedback wordt gegeven. De helft van de tijd is er een model, waarnaar getekend of geschilderd wordt. De portretschool start zowel in Groningen als op de nieuwe lokatie de Lawei in Drachten

 

KinderAteliers

o.l.v. Lizette Veenhuizen

Zaterdagochtend 10.00 – 12.00 uur

In 3 series van 6 lessen voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar wordt op een onderzoekende manier gekeken naar het gezicht, en worden de basisprincipes van portrettekenen aangeleerd. Leren kijken, verhoudingen, composities maken, kijken naar de manier waarop kunstenaars dit door de eeuwen heen hebben benaderd, vooral veel plezier beleven met het tekenen van elkaar en jezelf.De lessen worden afgesloten met een expositie die feestelijk geopend wordt.

 

Inloop model
o.l.v. Chrétien Goos

Vrijdagmiddag 13.30 – 16.00 uur

Vrij werken naar model. De middag bestaat uit korte en langere standen. NoorderAteliers-leden betalen 5 euro per keer, niet-leden betalen 8 euro, contant mee te nemen.

 

Ateliercurriculum IV  [januari 2015 – januari 2017]

o.l.v. Chrétien Goos
Woensdag 9:30-16:30 uur

Ateliercurriculum V  [september 2016-juni 2018]

o.l.v. Annelies Middel
Dinsdag van 9:30 tot 16:30 uur

De groep bestaat uit een of meer mensen die een afgeronde kunstopleiding hebben en een aantal mensen zonder kunstvakopleiding (studenten). Er wordt geen les gegeven, maar er zijn twee bespreekmomenten per dag, waarin gezamenlijk naar het werk wordt gekeken en feedback wordt gegeven. We nemen 2 jaar lang, een hele dag per week de tijd om een op klassieke waarden gebaseerd ateliercurriculum door te werken. Op de ochtenden wordt getekend en ’s middags geschilderd. We bouwen de lesinhoud van de dagdelen op volgens het klassiek curriculum zoals beschreven in de boeken van Juliette Aristides, “de klassieke school tekentechnieken” en “de klassieke school schildertechnieken”. Ook is er een wekelijkse huiswerkopdracht.