In het weekprogramma is ruimte voor portret en modeltekenen- en -schilderen en autonoom werk. De lessen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag. In de lessen nemen individuele begeleiding en reflectie een belangrijke plaats in. Instromen kan gedurende het hele jaar.

Inloop modeltekenen

o.l.v. Annelies Middel

Maandagmiddag 12.45 – 15.15 uur

Vrij werken naar model. De middag bestaat uit korte en langere standen. 
Knipkaart voor 5, 10 of 20 keer te krijgen in de les. Ook geldig op vrijdagmiddag.

Tekenen en schilderen
o.l.v. Annelies Middel

Maandagavond 19:00-22:00 uur

In deze les komt zowel de basis voor het tekenen en schilderen aan bod (compositie, kleur, schildertechnieken, werken naar waarneming) als het maken van eigen werk. Je wordt gestimuleerd eigen werk te maken en/of dit te verdiepen. Voor diegenen die al langer schilderen, is de les meer een atelier waarin zelfstandig gewerkt kan worden. Eigen werk, thuis of in de les gemaakt, wordt groepsgewijs of individueel met de docent besproken.In de les staat ieders eigen werkproces centraal. Er wordt eigen werk gemaakt en er zijn wekelijks werkbesprekingen. Stillevens en eventuele opdrachten worden opgesteld als het voor iemands werk relevant is. De docent heeft een ondersteunende functie in bijvoorbeeld onderwerpkeuze en begeleidt en adviseert in alle stadia van het proces.

De basisprincipes van de schilderkunst
o.l.v. Ruben Postema

Woensdagavond 19:00-22:00 uur

In deze les geeft Ruben Postema aandacht aan de basisvaardigheden van het schilderen. Aan de orde komen onder andere: kijken als een schilder, compositie, licht & donker, constructie, opbouw en kleur.  Deze onderwerpen krijgen vorm in gestructureerde lessen waarin gewerkt wordt naar stilleven, ruimtes en mensen (model en portret) en mogelijk buiten, in de omgeving van de NoorderAteliers.

Portrettekenen en -schilderen
o.l.v. Annelies Middel

Donderdag 9:30-12:30 uur 

In deze les wordt naar model gewerkt. Wat komt zoal aan bod: constructie van het hoofd, meten, anatomie, toon, kleur,  compositie, paletopbouw, techniek, schildertoets, en meer. De les wordt gegeven door Annelies Middel. 
Er is aandacht voor de constructie van het hoofd, het vormgeven vanuit het licht en het donker, de kleur en het onderzoeken van andere manieren van kijken die je helpen bij het toewerken naar een eigen handschrift. 
Voorlopig zijn de lessen in Groningen.
Enige schilderervaring is gewenst.


Inloop modeltekenen begeleid

o.l.v. Annelies Middel

Vrijdagochtend 10:00 – 13.00 uur (Les van 3 uur)

Begeleid werken naar model. De middag bestaat uit korte en wat langere standen. 
Voor dit dagdeel is een eigen knipkaart te krijgen, eveneens voor 5, 10 of 20 keer. 

Inloop modelschilderen

Vrijdagmiddag 13.30 – 16.00 uur

Vrij werken naar model, 2,5 uur lang. De middag bestaat uit een lange stand. 
Knipkaart voor 5, 10 of 20 keer te krijgen in de les. Dew knipkaartis ook geldig op de tekeninloop van de maandagmiddag.

KinderAteliers

o.l.v. Annelies Middel
Zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur

De KinderAteliers is een dagdeel speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar, die graag willen schilderen en meer willen leren over technieken, kijkwijzes en meer.