De NoorderAteliers, school voor schilderkunst, is een figuratief georiënteerd lesatelier, waar klassieke waarden de basis vormen voor het leren van technische vaardigheden en waar een klassieke en een eigentijdse visie op de inhoud van een beeld naast elkaar bestaan. Het weekprogramma omvat een ateliergroep, waar het eigen werk van de deelnemers centraal staat, de door de twee nieuwe docenten Bas Nijenhuis en Ruben Postema gegeven ‘Fundamenten van de schilderkunst’ op dinsdagavond, een portretschildergroep en de Portretschool, een tweejarig traject waarin de vaardigheden en visie op het portret uitgediept wordt.

 

Behalve de lessen faciliteert de NoorderAteliers een wekelijkse inloop modeltekenen op de vrijdagmiddag.

 

De Noorderateliers is tevens de thuisbasis voor uiteenlopende projecten waar het eigen werk van Chrétien Goos en Annelies Middel in samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars vorm krijgt in kortere of langer lopende projecten met een maatschappelijk raakvlak.